KontaKtua
Mintegi teorikoa
Kasu kliniKoak
Erien aurkezpena
Klinikarako sarrera >
Konexioak
Irakurketa Mahaia


deskarga

20
18-2019 ikastaro osoa
Jakinmina - FCCL

 4 - KLINIKA PSIKOANALITIKORAKO
       SARRERA-IKASTAROA (2018-2019)

 

Kasu klinikoen garapenen lan zehatza azaltzen du eta aurten berriro murgilduko gara Historial hauetan, Lacanen 11. Mintegian landuko ditugun psikoanalisiaren lau funtsezko kontzeptu hauek kokatzeko ahaleginetan.

Hitzaldiak, psikoanalisian sarrera eskaintzeaz gain, gure eskoletan egun dirauen edukien zati batekin batera, Freuden azalpenen estiloa, bere iritziena, bere psikoanalisiaren teoriaren eraikuntzarena, bere entzuleriarekin harreman bizitu bat mantenduz, Freudek berak iritzien eztabaida eta eragozpenak azalduaz.

Bere elkarrizketen estilora, "Nik ez dizuet komunikatu nahi zuek ondorioztatzea nahiago dut" zionean bezala. Objekzioak ez dute isilpeko gelditu behar, zabalki azaleratuak eta aztertuak baizik.

Lana testu hauen inguruan egingo da:

Freud, S. (1893 - 95). Historiales clínicos. (Breuer y Freud)1. Señorita Anna O. Obras Completas. (Vol. I, Págs 47 - 71) Editorial Amorrortu.

Freud, S. (1920). Sobre la psicogénesis de uncaso de homosexualidad femenina. Obras Completas ( Vol. XVIII, págs 137 - 165). Amorrortu Editores.

Freud, S. (1911). Los dos principios del funcionamiento mental. Sigmund Freud. Obras Completas. Madrid, Biblioteca Nueva,[1972]. Vol.V, pp 1638-1642. En la edición de Amorrortu: Tomo XII pp 223 - 233.

Freud, S. (1914 - 1918). De la historia de una neurosis infantil. Obras Completas. (Vol. XVII. Págs 1 - 112). Amorrortu Editores.

Freud, S (1915 - 17). Conferencias de Introducción al psicoanálisis. Obras Completas. (Vol. XV, XVI). Amorrortu Editores.

Freud, S (1932 - 33). Nuevas Conferencias de Introducción al psicoanálisis. Obras Completas. (Vol. XXII, págs 1-146). Amorrortu Editores.

 egutegia 

Non: Euskal Herriko Foro Psikoanalitikoaren egoitzan. Okendo kalea 5, 2. C. Donostia
Noiz: Asteazkenetan 20:00etatik 21:30etara
Maria Jesús Zabalo, Mikel Plazaola, Josune Aréjula koordinatzaileak.

Gaiak adieraziko dituzte: Juan del Pozo, Bittori Bravo, Mikel Plazaola, Teresa Velasco, Arkaitz Irazabal, Aitor Guisasola, eta ikastaroko ikasleek.

 

           2018

                        urriak 24
                        azaroak 7, 21
                        abenduak 19

2019

              urtarrillak 9, 23
              otsailak 6, 20
              martxoak 6, 20
              apirilak 3
              maiatzak 8

 

deskarga > inskribapen fitxa

JAKINMINA. NIF: G 20712378 / Eusko Lege Biltzarrak 1988ko otsailaren 12an onartutako 3/1988 legearen baitan. AS/ G/08720/2000 zenbakiaz inskribatutako elkartea.