KontaKtua
FORMAZIOA>
Mintegi teorikoa
Kasu kliniKoak
Erien aurkezpena
Klinikarako sarrera
Konexioak
Irakurketa Mahaia


deskarga

20
20-2021 ikastaro osoa
Jakinmina - FCCL

 FORMAZIOA (2020-2021)

 

Aurrez aurreko jarduerak lehenetsi arren, osasun-krisiagaitik hauek
gauzatzea ezinezkoa balitz Zoom bidez egingo dira.


Eskakizunekiko anitzak eta egokituak dauden esparruak dira. “Jakin nahi”
batetan kokaturik daudenei zuzendua izatea da, gure ustetan, ardatz nagusia.
FCCL beraz, psikoanalisian interesaturik dagoen edonorentzako irakaskuntza
esparru ireki bat da.


Bere baitan egiten den jarduerak psikoanalisian, gure esparruan, Freud eta
Lacan hain zuzen ere, urtez urte prestakuntza sendo eta jarrai bat egitea gauzatzen
du.


Honez gain Jakin-minak Donostiako San Juan de Dios Ospitale Psikiatrikoekin
duen hitzarmenek, klinikarako hain oinarrizkoa den Erien Aurkezpena
ahalbidetzen dute, non analistek, kontsulta pribatuetara hain maiz gerturatzen
ez diren patologia sakonak aurrez-aurre ikus ditzaketen.
Bere xedean egiten diren kasu klinikoen azalpen eta erien aurkezpenetara
azaldu ahal izateak, gure egungo ondoezen eta sintomen ulerkuntza, abiapuntu
kliniko batetik egiteko aukera zehatza eskaintzen dute. Bere etikara iritsiaz,
hau da, ondoren interpretatuko duen psikoanalista batengandik
pazientea entzuna izatera, psikoanalisiaz galdekatuak izango dira sintoma
eta ondoeza hauek.


2020-2021 ikasturteko aktibitateak, psikoanalisiak gure gizarte eta garaiaren
ondoezei ematen dien erantzunetan interesaturik dagoen edonori zuzenduak
daude, psikoanalista, psikologo, psikiatra, Osasun mentalean diharduten langileei,mediku, filosofo, irakasle, ikasle, eta orokorki, edozein jakintza arlotik,
gaur egungo gizartearen adierazgarri diren aurrerakuntza zientifikoek, subjektuarengan duten eraginaren aurrean, psikoanalisiaren eskaintzan interesaturik dagoen edonorentzako.


Ez da beste jarduerarik, subjektua, bere eskaria adierazterakoan egi sintomatikoa
adierazten duena bezala harturik, beregan hunkitzen duen inkontzientearen
zergatira zuzenduko duenik.
Lacaniar Alorreko Formazio Klinikoak Euskal Herrian, 1998an hasi zenetik, jarraian, hogei eta bigarren kurtsoari ekingo dio 2020-2021 ikasturtean, bertan
bost modulu proposatzen direlarik.

Hurrengo ikasturte honetarako sei modulu aurrez ikusi dira:

1. MINTEGI TEORIKOA >> iNFORMAZIO GEHIAGO...

2. KASU KLINIKOEN AZALPENA>> iNFORMAZIO GEHIAGO...

3. ERIEN
AURKEZPENA>> iNFORMAZIO GEHIAGO...

4. KLINIKA PSIKOANALITIKORAKO SARRERA-IKASTAROA
>> iNFORMAZIO GEHIAGO...

5. LACANIAR ALORREKO LOTURAK >> iNFORMAZIO GEHIAGO...

6. IRAKURKETA MAHAIA>> iNFORMAZIO GEHIAGO...

EGUTEGIA>>

 

Informazioa
Mikel Plazaola/ tel > 943 431637 / email > mplazaolacloud@me.com
Aitor Guisasola/ 656 766 324 /aitor.guisasola@gmail.com
Teresa Velasco/ 688 662 343 / teresavelascoegia@gmail.com

deskarga > inskribapen fitxa

 
JAKINMINA. NIF: G 20712378 / Eusko Lege Biltzarrak 1988ko otsailaren 12an onartutako 3/1988 legearen baitan. AS/ G/08720/2000 zenbakiaz inskribatutako elkartea.