euskal herriko foro Psikoanalitikoa
jarduerak
argitalpenak
Artikuluak
eta lanak
Testu >
Instituzionalak
Links
 
Testu Instituzionalak

Jacques Lacanen errefentziazko testuak

1964ko ekainaren 21 Sorrera Agiria
Acta de Fundación, 21 de junio de 1964 >PDF

Eskolako Psikoanalistari buruzko 1967ko urriaren 9ko Proposamena
Proposición del 9 de octubre 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela >PDF

1976ko abenduaren 6ko EFPri Mintzaldia
Discurso a la EFP, 6 diciembre de 1967 >PDF

Italiar Oharra
Nota italiana >PDF

EFPren Banatze Karta
Carta de disolución de la EFP >PDF

Freudiar Ziorako Karta
Carta para la Causa Freudiana >PDF

Estatutu testuak

IF-EPFCLren gutuna
Carta de la IF-EPFCL 2010-2012 >PDF

Sigmund Freud eta Jacques Lacanen irakaskuntzaz antolatutako Eskola baten zuzendaritza hastapenak
Principios directivos para una Escuela organizada por las enseñanzas de Sigmund Freud y Jacques Lacan >PDF

2011ren hasieran CIGk antolatutako Barne auraudia
Reglamento interno 2010/2012, establecido por el CIG a principios de 2011 >Pdf

 

Iturria
Directorio 2010-2012 de la IF-EPFCL